جشنواره نوروزی

اخبار داستان - صفحه 1

برگزیدگان سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در نمایش «...و چند داستان دیگر» روی صحنه خواهند رفت. رویداد۲۴- برگزیدگان سی‌و‌پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، در نمایش «...و چند داستان دیگر» روی صحنه خواهند رفت. سه برگزیده کارگردانی سی‌و‌پنجمی