دادگستری

نتایج: 211 عنوان - براساس جستجوی واژه «دادگستری» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قضات کشیک در دادسرا ها و دادگستری های سراسر استان گلستان پرونده های تشکیل شده در تعطیلات نوروز را خارج از نوبت رسیدگی می کنند. پایگ