جشنواره نوروزی

اخبار داخل - صفحه 1

در یک اتفاق عجیب در اندونزی مار پیتون یک مرد را بلعید. نیروهای پلیس اندونزی بعد از مدتها جست و جو به دنبال این شهروند به این اتفاق عجیب پی بردند.به گزارش بلاغ، پلیس می گوید جسد یک مرد اندونزیایی که ناپدید شده بود در داخل بدن یک مار پیتون بزرگ پیدا شده اس