خونبار

نتایج: 1 عنوان - براساس جستجوی واژه «خونبار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایسنا : فرستاده سازمان ملل به یمن در صنعا ماموریت تعیین کننده که شاید آخرین فرصت دیپلماتیک برای دستیابی به توافق بر سر بندر الحدیده و اجتناب از جنگ خونبار باشد