خرید سکه کلکسیونی

خونبار

شبه نظامیان گروه تروریستی بوکوحرام به شهر مایدوگوری واقع در شمال شرق نیجریه حمله کردند. رویداد۲۴-شبه نظامیان گروه تروریستی بوکوحرام به شهر مایدوگوری واقع در شمال شرق نیجریه حمله کردند. گروه تروریستی بوکوحرام در آستانه سفر یک مقام ارشد دولتی نیجریه به شه