کتاب سکه های ماشینی قاجار

خودرو

نتایج: 2530 عنوان - براساس جستجوی واژه «خودرو» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

میزان مصرف سوخت همواره یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب و خرید اتومبیل محسوب می شود چرا که افزایش بهای سوخت عامل تاثیرگذار جور شدن دخل و خرج خانواده هاست به گزارش اقتصاد آزاد میزان مصرف سوخت همواره یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب و خرید اتومبیل محسوب می شود