خرید کتاب سکه طلا

خصوصی

فاطمه مقدم| با آزادسازی قیمت بلیت سیستمی، از خرداد سال 1394 شرکت‌های هواپیمایی بلیت خود را بر طبق کلاس و سایر خدمات پروازی، تا حداقل 30 درصد بالاتر از نرخ مصوب می فروشند. از این رو برخی هواپیماها دارای کابین های خصوصی و خدمات ویژه شده اند و در واقع از