خصوصی

نتایج: 596 عنوان - براساس جستجوی واژه «خصوصی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی آمار تولید ۱۰ ماه امسال خودروسازان را منتشر کرد که طبق آن، خودروسازان نیمه دولتی و بخش خصوصی روند صعودی تیراژ خود را حفظ کرده