خرید کتاب سکه طلا

اخبار خصوصی - صفحه 1

سازمان خصوصی سازی از فروش 18 هزار و 462 میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس و مزایده از آغاز امسال تا پایان دی ماه (10 ماهه) خبر داد. به گزارش سازمان خصوصی سازی، سازمان خصوصی سازی از آغاز امسال تا پایان دی ماه 18 هزار و 462 میلیارد ریال سهم دولتی