خاتمی

نتایج: 76 عنوان - براساس جستجوی واژه «خاتمی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در سالهای پس از 88 که هاشمی رفسنجانی در مصادیق متعددی از جمله سیاست خارجی، انتخابات خبرگان، اقتصاد و امثالهم عملا در برابر اصول اساسی انقلاب و دیدگاه های رهبری