# هشتگ » حکومت

106 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک کارشناس مسائل بین المللی گفت: دولت و حکومت باید حساسیت های کنونی را که ایجادشده موردتوجه قرار داده و با شفاف سازی دقیق و تأکید بر دستیابی به ۲۰ درصد از دریا