# هشتگ » حقوق کارگران

913 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفری دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شده بود گفت: این رقم با گر