# هشتگ » حقوق کارگران

873 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دولت در بخشنامه بودجه ۹۸ اعلام کرده، حقوق کارگران در سال آینده متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.این در حالی است که پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با شورای عالی