حقوقی

نتایج: 266 عنوان - براساس جستجوی واژه «حقوقی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دستیار ویژه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: منشور تدوین شده بیش از آنکه اهمیت حقوقی داشته باشد، اهمیت سیاسی دارد.به گزارش آناج، شهیندخت مولاورد