کتاب سکه های ماشینی قاجار

حضرت

آتش به اختیار به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه خلل و فرج فرهنگی زیاد داریم، فرموند: آتش به اختیار به معنای کار فرهنگی خودجوش و تمیز است. به گزارش روزپلاس ، حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر، ماه ر