سکه ها جشنواره تخفیف

حضرت

تصویری از حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسجد کرامت مشهد. این تصویر پس از جلسات درس ایشان ثبت شده است. به گزارش پارس نیوز،