حاکمیت

نتایج: 82 عنوان - براساس جستجوی واژه «حاکمیت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عباس عبدی در مصاحبه با روزنامه اعتماد به مباحثی که درباره تغییر نگاه جریان اصلاح طلب به مقولات سیاسی از جمله قدرت یافتن در حاکمیت پرداخت و به یکی از اظهارات حج