حاکمیت

نتایج: 55 عنوان - براساس جستجوی واژه «حاکمیت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عثمانلی اسپور از چارچوب هفته شانزدهم لیگ ترکیه میهمان بشیکتاش در وودافون پارک بود . به گزارش شما نیوز ،بازی از همان ابتدا با حاکمیت بشیکتاش در جریان بود و عثمان