کتاب سکه های ماشینی قاجار

حافظه

نتایج: 134 عنوان - براساس جستجوی واژه «حافظه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه عکس قلعه تاریخی مورچه خورت دروازه غربی اصفهان باستان و یادبود رشادت مردم این کهن دیار در برابر تجاوز اشرف افغان را بر حافظه تاریخی خود دارد ولی با همه شکوهش در گیرودار تاریخ گم شده است قدمت این قلعه و منطقه تاریخی به قرن نهم ه ق می رسد ولی متأسفانه ت