حافظه

نتایج: 97 عنوان - براساس جستجوی واژه «حافظه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با تاکید بر اینکه خواب های عمیق بدون رویا بر کاهش توانایی های ذهنی و حافظه اثر گذار است، گفت: خواب عمیق همراه با