خرید سکه کلکسیونی

اخبار جوان - صفحه 1

اجتماع > اجتماعی - مرد جوان که به‌دنبال اختلاف با نامزدش او را ربوده و ۴ شبانه روز شکنجه کرده بود از سوی قضات دادگاه با مجازات سنگینی روبه‌رو شد. مدتی قبل دختر جوانی با پلیس 110 تماس گرفت و در حالی که ترسیده بود و به شدت گریه می