کتاب سکه های ماشینی قاجار

جهانی

بیمه ملت بعنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز قبولی اتکایی خارجی را در سال 1393 دریافت نمود و توانست این مجوز را تا پایان سال 1396 تمدید نماید. به گزارش روابط عمومی بیمه ملت٬ پس از تحریم صنعت بیمه از سو