جهانی

نتایج: 2014 عنوان - براساس جستجوی واژه «جهانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معمار ایرانی مقیم آمریکا در ترکیب هیأت داوری یازدهمین فستیوال جهانی معماری قرار گرفت. سرویس معماری هنرآنلاین: مجله ی آرکیتکچورال رویو nv phgd (Architectural Re