# هشتگ » جهان

2982 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایتنا - در بیانیه ای که درباره این سرویس تاکسی منتشر شده از این برنامه به خاطر نقش آفرینیش در «تبدیل دوبی به هوشمندترین شهر جهان» تمجید شده است. قبل از آنکه نوب