جهان

نتایج: 3661 عنوان - براساس جستجوی واژه «جهان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مداخله در موضوع فلسطین اشغالی و تلاش به منظور کسب مشروعیت برای رژیم اشغالگر قدس همواره بخش ثابتی از برنامه دستگاه دیپلماسی آمریکا بوده است. به گزارش ایران اسلا