جنجالی

نتایج: 247 عنوان - براساس جستجوی واژه «جنجالی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

گروه جامعه: ساختمان جنجالی کمیته امداد امام خمینی در سوهانک سرانجام با قیمت ۹۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه آزاد فروخته شد. فتاح؛ کمیته امداد امام خمینی در مورد فر