کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جنایت - صفحه 1

زن میانسالی که درجریان قتل زن جوان همسایه دستگیر شده است، در بازجویی‌های فنی، از راز جنایت هولناک همسرش نیز پرده برداشت. او مدعی شد که همسرش را حدود یک سال قبل به خاطر اختلاف‌های شدید خانوادگی به قتل رسانده و بخشی از جسد مثله‌شده‌اش را در نورگیر خانه و با