جشنواره نوروزی

اخبار جنایت - صفحه 1

فرمانده انتظامی کاشمر از قتل مادر به دست پسرش با ضربات متعدد چاقو در این شهرستان خبر داد و گفت: با بررسی و تحقیقات پلیس، قاتل 16 ساله در ساعات اولیه پس از این جنایت هولناک دستگیر شد. ابوالقاسم باقری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در کاشمر