# هشتگ » جمهوری آذربایجان

2709 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بزرگراه تبریز ـ اهر ـ پارس آباد برای اتصال به مرز کشور جمهوری آذربایجان گفت: این بزرگراه یکی از اولویت های اصلی ما در این ا