خرید سکه کلکسیونی

جمهور

نتایج: 2843 عنوان - براساس جستجوی واژه «جمهور» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت 24 مدیرکل حوزه استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه ریزی احتمالی سفر رئیس جمهور به مشهد عنوان کرد البته این سفر به مشهد قطعی نبود ولی در حال حاضر این سفر لغو شده است رضا سعیدی در گفت وگو با ایسنا منطقه خراسان با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به مشهد ق