# هشتگ » جمهور

2213 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: جلسه اقتصاددانان با رییس جمهور سطح مشارکت در کشور را بالا خواهد برد. «فرشاد فاطمی اردستانی»، کارشناس مسائل اقتصادی، در گ