خرید سکه کلکسیونی

جعفری

انتخاب -محمدجواد ظریف و ابراهیم جعفری وزرای امورخارجه ایران و عراق درحاشیه اجلاس تمدن های کهن درآتن دیدار و در خصوص مهمترین مسائل مربوط به روابط دو جانبه و منطقه ای گفت و گو و تبادل نظر کردند.