جشنواره فیلم فجر

نتایج: 5680 عنوان - براساس جستجوی واژه «جشنواره فیلم فجر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حزب الله : رضا میرکریمی دبیر سه دوره اخیر جشنواره جهانی فیلم فجر هیچ گاه اینچنین زیر فشار مخالفانش نبود؛ آن ها که در دو هفته اخیر با مصارضا میرکریمی دبیر سه دور