# هشتگ » جشنواره فیلم

4119 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس جشنواره بین المللی فیلم «سلیمانیه» گفت: در برگزاری جشنواره بین المللی فیلم «سلیمانیه» مداوم خواهیم بود تا آن روزی را مشاهده کنیم که همه دشمنان آزادی در ای