جراحی

نتایج: 270 عنوان - براساس جستجوی واژه «جراحی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: اکیپ جراحی قلب بیمارستان بزرگ دزفول در یک عمل موفقیت آمیز یک میخ پنج سانتی متری را از قلب کودکی پنج ساله خارج کر