خرید کتاب سکه طلا

اخبار جراحی - صفحه 1

تصویر سلفی یک تیم پزشکی که بعد از عمل جراحی با بیمار سلفی گرفته بودند بعد از مرگ بیمار جنجال آفرید. به گزارش گروه روی