کتاب سکه های ماشینی قاجار

جراحی

نتایج: 276 عنوان - براساس جستجوی واژه «جراحی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به کج کردن دندان های صاف در ژاپن یائه با یعنی دوست خوب مردان گفته می شود به گزارش روزپلاس دختران ژاپنی خود را زیر تیغ جراحی می برند تا دندان هایشان را کج کنند به کج کردن دندان های صاف در ژاپن یائه با یعنی دوست خوب مردان گفته می شود این عمل چیزی حدود 400 د