جشنواره نوروزی

اخبار جراحی - صفحه 1

به گزارش روز سه شنبه گروه اخبار علمی ایرنا از تلگراف، حدود یک پنجم از بیماران پس از عمل جراحی دچار کمبود اکسیژن می‌شوند. این عارضه موجب گیجی، فشارخون بالا و حتی ایست قلبی و مرگ می‌ش