کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار جدید - صفحه 1

مشاور جدید امنیت ملی آمریکا پیش از آن که برای این سمت انتخاب شود، مدیر «مرکز تمرکز ظرفیت‌های ارتش» بوده و همچنین به عنوان معاون ژنرال ارشد در بخش «آموزش نیرو و گسترش نظریه‌های ارتش آمریکا» مشغول به کار بوده است. به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ژنرال «