جشنواره نوروزی

اخبار جدول - صفحه 1

با مقایسه روزانه مخاطبان فیلم‌ها در هفته اول اکران نوروزی نسبت به سال گذشته شاهد افت بیش از ۱۱۰ هزار نفری مخاطب در هفته اول اکران فیلم‌های نوروزی هستیم.به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، هفته اول نمایش فیلم های اکران نوروزی نسبت به سال گذشته با ریزش