# هشتگ » جام جهانی - صفحه 5

1864 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و بهای طلا با افزایش روبه رو بود. به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت ب