# هشتگ » جام جهانی - صفحه 3

1865 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

روز گذشته ورزشگاه اختصاصی فولاد با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر ورزش افتتاح شد. به گزارش وانانیوز، روز گذشته ورزشگاه اختصاصی فولاد با حضور معاون اول رئیس