# هشتگ » جام جهانی

1577 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کارشناسان معتقدند روزبه روز به جهان متصل به شبکه نزدیک تر می شویم؛ جهانی که در آن، دستگاه ها حجم عظیمی از داده های شخصی کاربران را تولید و جمع آوری می کنند و دو