تیراندازی

نتایج: 204 عنوان - براساس جستجوی واژه «تیراندازی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش روز جمعه این خبرگزاری، پنجشنبه شب به وقت محلی معترضان، بیرون از مرکز فرماندهی پلیس منطقه پیتسبرگ شرقی درایالت پنسیلوانیا تجمع کردند و سپس در خیابان ها