تولید

نتایج: 2118 عنوان - براساس جستجوی واژه «تولید» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در دومین جلسه کارگروه #حمایتازکالای_ایرانی بانک سامان، شناسایی تولیدکنندگان ایرانی و بررسی توانمندی ها و ظرفیت های آنها در تولید تجهیزات فناوری اطلاعات به تصوی