خرید کتاب سکه طلا

تولید

درآمد سرانه به معنی میانگین درآمد مردم یک منطقه یا کشور در طول مدت مشخصی است. به گزارش پارس نیوز، درآمد سرانه ملی به معنی میزان سهم هر شهروند از تولید ناخالص داخ