توافق هسته ای

نتایج: 2286 عنوان - براساس جستجوی واژه «توافق هسته ای» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اعضای باقیمانده برجام امروز در وین بر تعهد خود برای اجرای مستمر و کامل توافق و رفع تحریم های مرتبط با هسته ای تاکید کرده و ایران هم پیشنهاد کرد که در گام بعدی