توافقی

نتایج: 34 عنوان - براساس جستجوی واژه «توافقی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این روز ها فرصت مناسبی برای دولت پیش آمده تا ادعای قدرت دیپلماتیک خود را به اثبات رساند. افتخار دولت در حوزه دیپلماسی تاکنون به توافقی بوده که اثر آن برای ایرا