کتاب سکه های ماشینی قاجار

توافق

نتایج: 784 عنوان - براساس جستجوی واژه «توافق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بازار نیوز درحالی که حدود یک سال از تعهد اوپک و غیراوپک مبنی بر کاهش میزان تولید با هدف برقراری عرضه و تقاضا و تعادل بازار جهانی نفت گذشته است اوپکی ها و غیر اوپکی ها کم تر از دو هفته دیگر مجددا گردهم جمع می شوند تا درمورد تمدید توافق جهانی کاهش تولید تص