توافق

نتایج: 936 عنوان - براساس جستجوی واژه «توافق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

درپی عدم حصول توافق در مجلس سنای آمریکا، تعطیلی دولت فدرال این کشور 2 روزه شد. به گزارش عصر امروز، با به تعویق افتاده جلسه بعدی مجلس سنای آمریکا برای بررسی لایح