کتاب سکه های ماشینی قاجار

توافق

دویچه وله آلمان در گزارشی با عنوان «برجام ؛ جبهه مشترک اروپا و چین علیه ترامپ» نوشت: در بحث پیرامون بازنگری یا لغو توافق هسته‌ای با ایران اتحادیه اروپا و چین علیه ترامپ جبهه گرفته‌اند. نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به تنش با کره شمالی تاکید ورزید که ن