کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تهران - صفحه 1

در پی درگیری به وجود آمده در تمرین امروز بین دو بازیکن شمالی سرخپوشان، برانکو ایوانکوویچ در تصمیمی قاطع دستور به بازگشت آنها از اردو دبی به تهران داد. اتاق خبر 24: این دو بازیکن در تمرین امروز بعد از ظهر پرسپولیس تنشی با یکدیگ