جشنواره نوروزی

اخبار تهران - صفحه 1

لیله‌ الرغائب از جمله شب های بزرگ ماه رجب بوده که اعمال مخصوصی برای آن ذکر شده است. به گزارش تهران نیوز ، «لیله‌الرغائب» یا همان «شب آرزوها» نخستین شب جمعه ماه رجب است که یک