تمدید

نتایج: 341 عنوان - براساس جستجوی واژه «تمدید» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

چکیده: کارگروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در پی نشست عمومی دیشب– جمعه- خود تعلیق اقدام های تنبیهی علیه ایران را تمدید کرد. این گروه در پی نشست امروز خود تعل