خرید سکه کلکسیونی

تمدید

 رامین رضائیان شرایطی را به وجود آورده است که همه چیز درباره او گیج کننده به نظر می رسد. انگار تعمدی در انتشار شایعات گوناگون درباره او در کار است. اتاق خبر 24: ابتدا خبر می رسد استقلال او را می خواهد بعد با توجه به تمدید قرارداد وریا غفوری