خرید سکه کلکسیونی

اخبار تمدید - صفحه 1

تمدید تحریم های ۱۰ ساله بر علیه ایران و وضعیت اضطراری برای کشور ایران برای اثبات دشمنی آمریکائی ها کفایت می کند ولی آنان که می خواهند دشمن را دوست تلقی کنند، هیچ کدام از این رفتارها را نمی بینند و به ملت وعده های پوچ می دهند.صاحب نیوز- حسین جدیدی/ اکنون ک