خرید کتاب سکه طلا

اخبار تمدید - صفحه 1

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال 96 خبر داد.