# هشتگ » تلگرامی

32 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عصراقتصاد: محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در آخرین پست تلگرامی خود با بررسی تبعات کاهش محصولات بهداشتی و بخصوص پوشک در اقتصاد کشور نوشت: تب پوشک ی