تغییر

نتایج: 1336 عنوان - براساس جستجوی واژه «تغییر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تغییر در تیم اقتصادی دولت به حل مشکلات اقتصادی کمک می کند.سیده حمیده زرآبادی در گفت وگو با ایمنا، تاکید کرد: برای غلبه بر ب