تصمیم

نتایج: 921 عنوان - براساس جستجوی واژه «تصمیم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

متأسفانه برخی از هم وطنان بدون توجه به اینکه آیا اصلاً در قرعه کشی یا فلان جشنواره شرکت داشته اند یا نه، با دیدن یا شنیدن خبر برنده شدن تصمیم به ارسال اطلاعات