تصفیه

نتایج: 58 عنوان - براساس جستجوی واژه «تصفیه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایران و جهان تکنولوژی بزرگترین برج تصفیه ی هوا برای بهبود وضعیت هوای ایالت شاآنشی واقع در شمال چین ساخته شد. این برج که ۱۰۰ متر ارتفاع دارد، قرار است هوای یک م