# هشتگ » تصفیه

24 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاونت سازمان محیط زیست کشور، گفت: نمایندگان شهرهای شمالی کمک کنند تا یک ردیف از بودجه به پسماند اختصاص یابد و اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی برای مدیریت پسماند ش