تشکیل

نتایج: 797 عنوان - براساس جستجوی واژه «تشکیل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون هماهنگی توزیع توانیر از تشکیل کمیته ای به منظور ایجاد وحدت رویه و تعیین اولویت های مقاوم سازی شبکه های توزیع برق خبر داد. محمودرضا حقی فام ، اظهار کرد: ک