تسلیت

نتایج: 345 عنوان - براساس جستجوی واژه «تسلیت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس جمهوری ترکیه با ارسال پیام تسلیتی به همتای ایرانی خود بعد از سقوط هواپیمای مسافربری، از آمادگی ترکیه برای کمک به عملیات جست وجو خبر داد.به گزارش گروه بین ا