خرید کتاب سکه طلا

اخبار تسلیت - صفحه 1

به گزارش ایرنا، یانکوویچ طی نوشتاری در این دفتر یادبود با عرض تسلیت صمیمانه خود نسبت به این واقعه تأسف‌بار افزود: آتش نشانانی که در همه جای دنیا بر اساس فلسفه وجودی خود بیش از همه ب