خرید سکه کلکسیونی

ترامپ

دولت جدید آمریکا در حال برنامه‌ریزی جهت اعزام یک تیم مدنی به سوریه است تا به قول خودش به برقراری ثبات در مناطق آزادشده و کمک به آوارگان سوری بپردازد. رویداد۲۴-دولت جدید آمریکا در حال برنامه‌ریزی جهت اعزام یک تیم مدنی به سوریه است تا به قول خودش به برقرار