جشنواره نوروزی

اخبار ترامپ - صفحه 1

بیش از 120 هزار آمریکایی با امضای طوماری، انتقال "ملانیا ترامپ" همسر رئیس جمهور، به کاخ سفید در واشنگتن را خواستار شدند. اتاق خبر 24: در این طومار که در وبگاه Change.org منتشر شد، از ملانیا ترامپ درخواست شده است یا برای زندگی