ترامپ

نتایج: 1859 عنوان - براساس جستجوی واژه «ترامپ» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر نفت، با بیان اینکه ترامپ اتهامات بیخودی به اوپک می زند، گفت: آمریکایی ها می خواهند که قیمت نفت بالا باشد تا شیل اویل فعال شده و به این ترتیب درآمد دولت آمر