خرید کتاب سکه طلا

اخبار تحقق - صفحه 1

سرپرست بهزیستی درمیان گفت: طرح غربالگری شنوایی در شهرستان درمیان با همکاری ثبت احوال صددرصد تحقق یافته است. علیرضا قربان زاده در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در درمیان، اظهار داشت: با امضای تفاهم نامه ای با اداره ثبت احوال شهرستان درمیان مقرر شده تا زمانی ک