کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار تحقق - صفحه 1

فیلم سینمایی "شاه آرتور-افسانه شمشیر" به کارگردانی "گای ریچی" 12 ماه می 2017 اکران می شود.به گزارش سینماخبر، فیلم سینمایی "شاه آرتور-افسانه شمشیر" به کارگردانی "گای ریچی" 12 ماه می 2017 اکران می شود. این فیلم در ژانر حماسی ماجرا