تحقق

نتایج: 240 عنوان - براساس جستجوی واژه «تحقق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هر چند یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی خودکفایی از وابستگی بازار و اقتصاد کشور به تغییرات نرخ ارز و صدمان و نوسانات حاصل از این امر است، اما در روزهای پایانی