تحقق

نتایج: 395 عنوان - براساس جستجوی واژه «تحقق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در بحث اهمیت مفهوم توسعه،در پژوهش قبلی بیان شد که شرط تحقق توسعه اقتصادی و سیاسی در سطح کلان،داشتن بنیان های توسعه یافته فرهنگی و زیرساخت های لازم اجتماعی و فر