تحقق

نتایج: 229 عنوان - براساس جستجوی واژه «تحقق» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد حسین مقیمی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان تهران خواستار تحقق 132 هزار فرصت شغلی برنامه ریزی شده در تهران شد و افز