تبعیض

نتایج: 19 عنوان - براساس جستجوی واژه «تبعیض» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

کیهان نوشت: تبعیض در اختصاص سالن ها و سانس های نمایش فیلم بین فیلم های مختلف، با انتقادات شدیدی از سوی بسیاری از صاحبان آثار در حال اکران مواجه شده است. مرتضی