# هشتگ » تبعیض

39 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تفاوت فاحش پرداختی به معلمان بازنشسته پیش از سال ۹۰ و پس از این سال، تصریح کرد: این اقدام نوعی تبعیض و بی عدالتی