تبعیض

نتایج: 75 عنوان - براساس جستجوی واژه «تبعیض» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه تبعیض و اشرافی گری مهم ترین چالش سیاسی کشور است، گفت: مسئولین باید به صورت رایگان برای مردم کار کنند؛ نه اینکه به فکر مال اند