تبعیض

نتایج: 32 عنوان - براساس جستجوی واژه «تبعیض» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تحقیقات دانشگاه آلاباما نشان می دهد که پوشش رسانه ای حملات صورت گرفته توسط مسلمانان در آمریکا ۳۵۷ درصد بیش از حملات تروریستی صورت پذیرفته توسط غیرمسلمانان است.