جشنواره نوروزی

اخبار تبریز - صفحه 1

شهردار تبریز از آمادگی این شهرداری برای گردآوری برنامه‌های داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر تبریز و بهره‌گیری از ایده‌های کاربردی مطرح خبر داد.به گزارش آناج، صادق نجفی در دیدار با کارشناسان مرکز پژوهش شهرداری تبریز با اشاره به ثبت نام ۶۷۲ داوطلب برای حض