تامین

نتایج: 763 عنوان - براساس جستجوی واژه «تامین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کل بانک مرکزی خطاب به افرادی که تقاضای ارزی دارند که در سیاست جدید دولت سهمی نداشته و نیازمند تامین هستند گفت که فعلا تحمل کنند. رئیس کل بانک مرکزی خطاب به