خرید کتاب سکه طلا

تامین

نتایج: 1030 عنوان - براساس جستجوی واژه «تامین» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شهرتی فر گفت با توجه به وقف می توانیم به مشکلات موجود در حوزه های فرهنگی اجتماعی دینی عمران و آبادانی کشور بپردازیم به گزارش آناج رحیم شهرتی فر پیش از ظهر امروز در همایش ویژه یاوران وقف با اشاره به اهمیت وقف اظهار کرد مسئله اهتمام به امور مسلمین آنقدر اهم