جشنواره نوروزی

اخبار بیمه - صفحه 1

طرح بیمه درمانی مورد حمایت «ترامپ» برای جاگزینی بیمه درمانی «اوباما» نتوانست حد نصاب کافی برای کسب حمایت نمایندگان را به دست آورد و از دستور کار برای رای‌گیری خارج شد.به گزارش ذاکرنیوز به نقل از رویترز، طرح بیمه درمانی مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور