سکه ها جشنواره تخفیف

بیمه

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته ١٠٠ هزارفرد مدعی کارگر ساختمانی را شناسایی کردیم که کارگر ساختمانی نبودند، گفت: سال گذشته سامانه پنجره رفاهی دولت راه اندازی شد و بیمه شدگان ساختمانی ملزم به ثبت نام در آن شدند. امر شناسایی و تا