خرید سکه کلکسیونی

اخبار بیدگلی - صفحه 1

در نامه ای که کانون نهادهای سرمایه گذاری به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده، با توجه به ابهامات بازگشایی نماد بانک ها در بورس، شفاف سازی بانک مرکزی برای رفع نگرانی سهامداران درخواست شده است. به گزارش مهر، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه