بیان

نتایج: 1994 عنوان - براساس جستجوی واژه «بیان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت تحقق هدفگذاری افزایش ۲۱ درصدی سالیانه صادرات است، مشوق های صادراتی ای