کتاب سکه های ماشینی قاجار

بیان

ایسنا نوشت: معاون وزیر کشور با بیان این‌ که دفن پسماند یکی از چالش‌های بسیار جدی شهرهای کشور است، گفت: روزانه بیش از ۵۰ هزار تن زباله در کشور تولید می‌شود در حالی که تنها حدود یک‌چهارم آن به صورت بهداشتی دفن و کنترل می‌شود